Solicitare informaţii. Legislaţie

ART. 1 din Legea nr. 544/2001 prevede:

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ART. 6 din Legea nr. 544/2001 prevede:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public. 
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: 
     a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; 
     b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; 
     c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Solicitările persoanelor fizice și juridice, altele decât cele de presă, pot fi depuse direct la sediul ANPIS sau pot fi transmise prin poştă, fax, sau e-mail.

Adresă de e-mail pentru transmiterea solicitărilor: ajpis.calarasi@mmanpis.ro 

Formulare tip

 

Lista informaţiilor de interes public

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • Programele şi strategiile proprii;
  • Lista cuprinzând documentele de interes public;
  • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

 

Rapoarte

Formular online solicitare informații de interes public

 

Persoana responsabila pentru rezolvarea petițiilor:

Avram Liliana Anda, inspector social superior

Persoana responsabila pentru furnizarea de informații de interes public:

Oloianu Anisoara, consilier juridic